Fizibilite

teknopark

Otopark yönetiminde fizibilite çalışması cadde, sokak ve bir parselde yapıldığı gibi bir bölge veya bir şehir için de yapılabilmektedir. Fizibilite işleminin alınacak bir karar için yapılabilmesine altlık teşkil etmesi anlamında alanında uzman profesyonellerce yapılmalıdır. Otopark kültürünün sürücülerde yerleşimi yani sürücü davranışları fizibilite raporunun içinde yer alması önemlidir. Bir fizibilite raporu var olan yol üstü ve yol dışı otopark kapasitelerini parklanma açıları ile beraber raporda belirtilmesi alınacak kararda göz önünde bulundurulacaktır. Otopark ücretleri ve mevcut durumu en iyi analiz etmeye yarayacak anketler de fizibilite raporunun vazgeçilmezidir. Tüm bilgiler ışığında eğer CBS tabanlı arazi kullanım kararları da elde edilirse fizibilite raporu grafik olarak desteklenerek karar alma süreçleri kolaylaşacaktır. Rapor aynı zamanda GZFT(güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) kısmı da kapsama dahil edilerek stratejik karar alma adına faydalı olacaktır.

 • 1

  Nerede Yapılmalı?

  Cadde, sokak ve bir parselde yapıldığı gibi bir bölge veya bir şehir için de yapılabilmektedir.

 • 2

  Kim Yapmalı?

  Fizibilite işleminin alınacak bir karar için yapılabilmesine altlık teşkil etmesi anlamında alanında uzman profesyonellerce yapılmalıdır.

 • 3

  Nasıl Yapılmalı?

  Bir fizibilite raporu var olan yol üstü ve yol dışı otopark kapasitelerini parklanma açıları ile beraber raporda belirtilmesi alınacak kararda göz önünde bulundurulacaktır.

 • 4

  Faydası Nedir?

  GZFT(güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) kısmı da kapsama dahil edilerek stratejik karar alma adına faydalı olacaktır.

Otopark için uygun bir alanınız varsa mutlaka fizibilite yaptırın.