İşletme Denetimi

control room
  • Kapsamlı Otopark yönetiminin sürdürülebilmesi için modern teknolojik imkanlarla «Çekme» yetkisi dahil belediyelere yetki verilerek tek elden denetime yön verilmesi yetki ve sorumluluk karmaşasının da önüne geçecektir. Otopark işletmede belediyelerin yol üstünde olduğu kadar yol dışı otoparkları da işletme ve yönetme konusunda «Yatayda ve Dikeyde» söz sahibi ve sorumlulukları ile denetim daha etkin olacaktır. Belediyelerin etkin ve esnek kararlar alabilecek bir otoriteye dönüşmesi için yasal altlıklarının oluşması gerekmektedir. Yol üstü, genel ve diğer otopark işletmeciliği yapan tüzel kişilikler ile belediye eşgüdüm içinde çalışarak modern ölçülebilir denetim mekanizmaları hayata geçirmelidir.

 

  • Otopark kültürünün kent sakinleri tarafından benimsenmesi güvenli otopark için sürücülerin modern hizmet alması ancak yerel idareler tarafından yürütülen Otopark yönetimi ile mümkün olmaktadır. Bu sepele denetim konusu Kanun ve yönetmeliklerde detaylı olarak şehrin tüm yol üstü otoparklarını da kapsayacak şekilde ele alınmalıdır.

 

  • Denetimler sonucunda oluşacak resmi evrak, tutanak vb. dokümanlar ilgili kamu ve adli makamlarca gerekli tetkik ve incelemeler yapılarak hızlı karar alınması için hukuki süreç konusunda uzman avukatlardan oluşan ekiplerce sevk ve idare edilmektedir.