Planlama

Smart parking vector

Otopark yönetimi planlama ile başlar. Büyükşehirlerden küçük yerleşim yerine kadar kent yönetiminin olmazsa olmazı otopark yönetimidir. Kent geneli otopark arz talep planlaması yapılması akabinde oluşacak talebin kısa, orta ve uzun vadede yönetilmesi ancak etkin, güncel ve modern kentlerin ihtiyacını karşılayacak otopark master planı diğer adıyla otopark ana planı ile mümkündür.

Mevcut durum tespiti

Planlamanın en önemli aşamasıdır. Mevcut durum tespiti yapılacak projenin bileşenlerini belirlemekte kullanılacak en önemli çalışmadır.

Teknolojik Altyapı Hazırlığı

Otopark arzı mevcut konumları ile saha verileri toplanarak CBS tabanlı bir bilgisayar altyapısı ile altyapı oluşturulması

Bölgeleme Çalışması

Güncel istatistiki veriler ışığında bölgeleme yapılması, otopark talep tahmin modellemesi

Otopark Yapısı

Tespit edilen alanlara otopark planlanması

(katlı, açık, zemin altı ve teknolojik otopark) yapılarak otopark tipi seçilmesi

İşletme Yapısı

İşletme planı yapılması

Mevzuat Altyapısı

Otopark yönetimine uygun en uygun mevzuat geliştirilmesi ve uygulanması

Otopark Planlaması yaptırmak için bizimle iletişime geçiniz.